Marčiukaitis, G., Valivonis, J., & Vaškevičius, A. (2001). Analysis of behaviour of composite elements with profiled steel sheet/Lenkiamųjų kompozitinių elementų, armuotų profiliuotais metalo lakštais, darbo analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 7(6), 425-432. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531768