Kaklauskas, G., & Bačinskas, D. (2000). Deflection predictions for lightly reinforced concrete beams using different constitutive relationships and methods/Mažai armuotų gelžbetoninų sijų įlinkių vertinimas pagal įvairius medžiagų modelius ir metodus. Journal of Civil Engineering and Management, 6(1), 3-10. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531557