Samofalov, M., & Kačianauskas, R. (2000). Investigation of thin-walled column with variable i-section stability using finite element method/Plonasienės kintamojo dvitėjo skerspjūvio kolonos stabilumo tyrimas baigtinių elementų metodu. Journal of Civil Engineering and Management, 6(2), 69-75. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531568