Kvederytė, N., Zavadskas, E. K., & Kaklauskas, A. (2000). Multiple criteria analysis of a dwelling life cycle/Vienbučių gyvenamųjų namų gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 6(3), 179-192. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531585