Ustinovičius, L., & Jakučionis, S. (2000). Application of multicriteria decision methods in restoration of buildings in the old town/Daugiakriterinių metodų taikymas vertinant senamiesčio pastatų renovacijos investicinius projektus. Journal of Civil Engineering and Management, 6(4), 227-236. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531594