Gaučas, P., & Zavadskas, E. K. (2000). Theory of fuzzy sets in decision-making systems of building management/Neapibrėžtųjų aibių teorijos taikymas pastatų valdymo sprendimų priėmimo sistemoms. Journal of Civil Engineering and Management, 6(4), 237-246. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531595