Biegus, A. (2000). Experimental and numerical analysis of thin-walled bars in compression and bending/Gniuždomų ir lenkiamų plonasienių strypų eksperimentinė ir skaitmeninė analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 6(4), 247-254. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531596