Paukštys, V. (2000). Rain with wind influence on moisture content in buildings protective-decorative outer walls/Lietaus su vėju poveikis pastatų išorinių sienų apsauginės-apdailinės sienutės drėgminiam būviui. Journal of Civil Engineering and Management, 6(4), 268-271. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531599