Karbauskaitė, J., & Stankevičius, V. (2000). Heat demand for heating apartment buildings/Gyvenamųjų namų faktinio šiluminės energijos poreikio sulyginimas su projektine šildymo sistemų galia. Journal of Civil Engineering and Management, 6(5), 366-370. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531615