Malienė, V. (2000). Valuation of commercial premises by the method of multiple criteria analysis/Komercinių patalpų vertinimas daugiakriterinės analizės vertės nustatymo metodu. Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), 457-463. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531631