Balevičius, R., & Dulinskas, E. (1999). Evaluation of concrete linear creep in determination of stress state and steel prestress losses in concrete members/Betono tiesinio valkšnumo įvertinimas, nustatant gelžbetoninių elementų įtempimų būvį ir armatūros išankstinio įtempimo nuostolius. Journal of Civil Engineering and Management, 5(6), 364-373. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531491