Puodžiukas, V., & Kamaitis, Z. (1999). Asphalt concrete pavement strengthening and modelling of its effect on road evenness/Asfaltbetonio dangų stiprinimas ir jo įtakos kelio lygumui modeliavimas. Journal of Civil Engineering and Management, 5(6), 386-393. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531493