Marčiukaitis, G. (1998). Determination of creep parameters in layers of building composites/Sluoksniuotųjų statybinių kompozitų valkšnumo parametrų nustatymas. Journal of Civil Engineering and Management, 4(2), 101-108. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531388