Čechavičius, R. (1998). Investigations in the strength of prestressed multilayered beams under the action of long-term shear/Medinių iš anksto įtemptųjų daugiasluoksnių sijų stiprumas veikiant ilgalaikėms skersinėms jėgoms. Journal of Civil Engineering and Management, 4(2), 109-116. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531389