Krenevičius, A., & Leonavičius, M. (1998). Prestress and strength of the threaded joints M16 under low cyclic bending/Srieginių jungčių M16 įveržimas ir atsparumas mažacikliam lenkimui. Journal of Civil Engineering and Management, 4(2), 117-123. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531390