Leonavičius, M., Krenevičius, A., & Šukšta, M. (1998). Accumulation of progressing deformations of the threaded joints M16 under low cyclic bending/Progresuojantis deformacijų kaupimasis mažaciklio lenkimo veikiamose srieginėse jungtyse M16. Journal of Civil Engineering and Management, 4(2), 124-128. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531391