Ginevičius, R., & Čirba, S. (1998). The choice of building contract parameters by competition/Statybos kontraktų parametrų parinkimas konkursui. Journal of Civil Engineering and Management, 4(2), 143-147. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531394