Gilius, A., & Brazdeikis, L. (1998). Power load adjustment of electric heaters in ventilating equipment/Vėdinimo įrenginių elektrinių šildytuvų galios reguliavimas. Journal of Civil Engineering and Management, 4(3), 191-195. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531403