Parfentjeva, N., Samarin, O., & Paulauskaitė, S. (1998). Optimization of the power and control parameters of hvac systems in condition of the unsteady duties/Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų galios ir valdymo parametrų optimizavimas nestacionaraus režimo sąlygomis. Journal of Civil Engineering and Management, 4(3), 202-205. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531405