Čekanavičius, A. (1998). Moisture changing tendencies in walls additionally insulated from the inside/Drėgnumo kitimo tendencijos atttvarose, papildomai apšiltintose iš vidinės pusės. Journal of Civil Engineering and Management, 4(3), 214-218. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531407