Melnikas, B., Jakubavičius, A., & Strazdas, R. (1998). The development of innovation activities in building construction by saving heating resources/Inovacinės veiklos statyboje plėtojimas taupant šilumos išteklius. Journal of Civil Engineering and Management, 4(3), 235-242. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531410