Kaklauskas, G., & Šimkus, R. (1998). Analysis of parameters affecting tension stiffening in reinforced concrete beams/Faktorių, veikiančių supleišėjusio tempiamo betono darbą gelžbetoninėse suose, analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 4(4), 260-265. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531415