Vaidogas, E. R. (1997). A simulation approach to reliability assessment of plastic frames/Vienas plastinių rėmų patikimumo verti nimo stochastiniu modeliavimu būdas. Journal of Civil Engineering and Management, 3(12), 28-37. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531364