Karkauskas, R. (1997). On the analysis of geometrically nonlinear structures/Apie geometriškai netiesinių strypinių sistemų skaičiavimą. Journal of Civil Engineering and Management, 3(12), 38-43. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531365