Bukotas, G., & Kačianauskas, R. (1997). Analysis of axisymmetric bore-type foundation in respect of plastic deformation/Ašiai simetrinio gręžininio pamato analizė įvertinant plastines deformacijas. Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), 24-31. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531680