Čiegis, R., Meilūnas, M., & Štikonas, A. (1997). Numerical methods for a viscous incompressible heavy liquid motion equations/Sunkiojo nespūdžiojo skysčio tekėjimo lygčių skaitiniai sprendimo metodai. Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), 32-36. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531681