Eidukynas, R., & Barauskas, V. (1997). Analysis of contact problems in elastic—plastic metal seals/Tampriųjų metalinių sandariklių kontaktinės sąveikos tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), 37-42. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531682