Mikoliūnas, A., & Kačianauskas, R. (1997). Stiffness characteristics of geometrically non-linear beam finite element/Geometriškai netiesinio lenkiamo strypo baigtinio elemento standumo rodiklių nustatymas. Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), 52-59. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531684