Deltuva, J., & Rudžionis, Žymantas. (1997). The estimation methods of microfillers influence on cement stone properties/Mikroužpildų įtakos cementinio akmens savybėms analitinio įvertinimo principai. Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), 69-75. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531686