Atkočiūnas, J. (1997). Energy interpretation of complementarity conditions in shakedown problems/Energetinė griežtumo sąlygų interpretacija prisitaikymo uždaviniuose. Journal of Civil Engineering and Management, 3(9), 14-25. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531667