Cypinas, I. (1996). Geometrically non-linear analysis of reinforced concrete frame structures with the account of creep and cracking in the tension zone/Geometriškai netiesinis gelžbetoninių rėmų skaičiavimas, atsižvelgiant į valkšnumą ir plyšius tempiamojoje zonoje. Journal of Civil Engineering and Management, 2(8), 11-20. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590167