Kudzys, A. (1996). Evaluation of wall-slab connection behaviour under extreme lateral actions/Ekstremaliomis horizontaliomis apkrovomis deformuojamų sienų ir perdangų sandūros laikysenos įvertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, 2(8), 35-44. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590170