Koczyk, H. (1996). Analysis of heating maintenance parameters using the matrix method/Šildymo parametrų analizė, naudojanti matricų metodą. Journal of Civil Engineering and Management, 2(6), 68-72. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10531646