Stauskis, V. (1996). Sound absorption calculation impedance method for resonator ceiling/Impedansinis rezonansinių kabamųjų lubų garso absorbcijos skaičiaytmo metodas. Journal of Civil Engineering and Management, 2(5), 92-100. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10531552