Baušys, R. (1995). Accuracy estimates in free vibration analysis/Paklaidų nustatymas laisvųjų svyravimų uždaviniuose. Journal of Civil Engineering and Management, 1(4), 5-19. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531529