Ginevičius, R. (1995). Building enterprise surrouding and its quantitative evaluation/Statybos įmonės aplinka ir jos kiekybinis įvertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, 1(3), 81-100. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531520