KALA, Z. Geometrically non-linear finite element reliability analysis of steel plane frames with initial imperfections / Plieninių rėmų su defektais geometriškai netiesinė baigtinių elementų patikimumo analizė. Journal of Civil Engineering and Management, v. 18, n. 1, p. 81-90, 8 Feb. 2012.