IDORO, G. I. Comparing the planning and performance of direct labour and design-bid-build construction projects in Nigeria / Planavimo ir veiklos efektyvumo palyginimas, Nigerijos statybų projektuose naudojant tiesioginį darbą ir taikant tradicinį pirkimų metodą. Journal of Civil Engineering and Management, v. 18, n. 2, p. 184-196, 2 Apr. 2012.