ABDUH, M.; SOEMARDI, B. W.; WIRAHADIKUSUMAH, R. D. Indonesian construction supply chains cost structure and factors: a case study of two projects / Sąnaudų struktūra ir veiksniai Indonezijos statybų tiekimo grandinėse: dviejų projektų atvejo tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management, v. 18, n. 2, p. 209-216, 2 Apr. 2012.