ARSLAN, G. Diagonal tension failure of rc beams without stirrups / Skersine armatūra nearmuotų gelžbetoninių sijų tempiamasis suirimas įstrižajame pjūvyje. Journal of Civil Engineering and Management, v. 18, n. 2, p. 217-226, 2 Apr. 2012.