KIM, M.; LEE, J. H. Study on nonlinear pavement responses of low volume roadways subject to multiple wheel loads / Netiesinės kelio dangos priklausomybės nuo mažo intensyvumo kelių, veikiamų daugkartinėmis ratų apkrovomis, tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management, v. 17, n. 1, p. 45-54, 13 Apr. 2011.