VAIDOGAS, E. R.; ŠAKĖNAITĖ, J. A brief look at data on the reliability of sprinklers used in conventional buildings / Trumpa duomenų apie įprastiniuose pastatuose įrengtų sprinklerių patikimumą apžvalga. Journal of Civil Engineering and Management, v. 17, n. 1, p. 115-125, 13 Apr. 2011.