DĖJUS, T. Safety of technological projects using multi-criteria decision making methods / Darbuotojų saugos statybvietėse sprendinių daugiatikslis vertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, v. 17, n. 2, p. 177-183, 12 Jul. 2011.