OJO, S. O.; AINA, O.; ADEYEMI, A. Y. A comparative analysis of the performance of traditional contracting and design-build procurements on client objectives in Nigeria / Tradicinių statybos rangos ir projektavimo bei statybos pirkimų vykdymo, atsižvelgiant į užsakovo tikslus, lyginamoji analizė Nigerijoje. Journal of Civil Engineering and Management, v. 17, n. 2, p. 227-233, 12 Jul. 2011.