HAN, S.; HONG, T.; KIM, G.; LEE, S. Technical comparisons of simulation-based productivity prediction methodologies by means of estimation tools focusing on conventional earthmovings / Imitacinių produktyvumo prognozavimo metodikųtechninis palyginimas, pasitelkus vertinimo priemones, akcentuojantųprastus žemės darbus. Journal of Civil Engineering and Management, v. 17, n. 2, p. 265-277, 12 Jul. 2011.