MEDINECKIENĖ, M.; BJÖRK, F. Owner preferences regarding renovation measures – the demonstration of using multi-criteria decision making / Savininkų teikiami prioritetai pastatų atnaujinimo priemonėms: daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodų taikymo pavyzdys. Journal of Civil Engineering and Management, v. 17, n. 2, p. 284-295, 6 Dec. 2011.