SAFIUDDIN, M.; WEST, J. S.; SOUDKI, K. A. Air content of self-consolidating concrete and its mortar phase including rice husk ash / Oro kiekis savitankiame betone ir jo skiedinio dalyje su ryžių lukštų pelenais. Journal of Civil Engineering and Management, v. 17, n. 3, p. 319-329, 20 Sep. 2011.