HAJSADEGHI, M.; ALAEE, F.; SHAHMOHAMMADI, A. Investigation on behaviour of square/rectangular reinforced concrete columns retrofitted with FRP jacket / Gelžbetoninių kvadratinio/stačiakampio skerspjūvio formos elementų, sustiprintų polimeriniu pluoštu armuotu apvalkalu, elgsenos tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management, v. 17, n. 3, p. 400-408, 20 set. 2011.