ŽURAUSKIENĖ, R.; MAČIULAITIS, R.; PETRIKAITIS, F. Usability of lithuanian fusible clay for sintered ceramics/Lietuvos teritorijoje esančių lengvai lydžių molių tinkamumas statybinei sukepusiajai keramikai. Journal of Civil Engineering and Management, v. 7, n. 3, p. 191-196, 30 Jun. 2001.