BAČINSKAS, D.; KAKLAUSKAS, G.; VAINIŪNAS, P. Layered approach for long-term deflections analysis of reinforced concrete beams/Sluoksnių modelis gelžbetoninių sijų ilgalaikių įlinkių analizei. Journal of Civil Engineering and Management, v. 7, n. 5, p. 380-385, 31 Oct. 2001.